Chcete mít faktury uhrazené hned a nečekat, až uplyne doba splatnosti?
Nechcete riskovat, že vám odběratelé nezaplatí? Pak se vám bude hodit faktoring.

Faktoring je nástroj pro zrychlení cash-flow firmy. Jedná se o druh financování spočívající v odkupu krátkodobých pohledávek. Funguje tak, že dodavatel zboží či služeb postupuje pohledávky faktoringové společnosti a ta mu vyplácí peníze okamžitě. Nemusíte tedy čekat na to, až bude faktura uhrazena odběratelem.

1. Zrychlení toku peněz ve firmě

Pokud využijete faktoring, získáváte finanční prostředky v podstatě ihned po vystavení faktury, nemusíte čekat na datum splatnosti, či spíše na skutečné datum úhrady pohledávky. Peníze tak můžete okamžitě používat na provoz firmy, například na úhradu svým dodavatelům či nákup dalšího zboží.

2. Je možné pojistit riziko nezaplacení

V případě využití bezregresního faktoringu se nemusíte starat o to, zda bude faktura odběratelem uhrazena, protože selhání odběratele je v rámci financování pojištěno.

3. Úvěr není zobrazen v rozvaze

Řada společností dává přednost tomuto druhu provozního financování před klasickým bankovním financováním proto, že bankovní úvěry jsou oproti faktoringu zobrazeny v rozvaze. Firma bez úvěru totiž může být na pohled stabilnější.

4. Analýza rizik obchodních partnerů

Už samotnou žádostí o profinancování obchodů za svými odběrateli máte možnost získat informace o finanční síle svých zákazníků. U těch odběratelů, kde banka profinancování nenabídne, je velmi vhodné upravit obchodní strategii.

5. Přenesení administrativní zátěže

Interní upomínání či vymáhání zaplacení pohledávek společnosti velmi často podceňují a nevěnují mu včas dostatečnou pozornost. Naproti tomu faktoringová společnost se o pohledávky začíná zajímat už před jejich splatností a při jejím překročení okamžitě spouští své mechanismy. Toto předání starostí vám ušetří významnou část administrativních nákladů.

Stejně jako u pojištění pohledávek dochází k prověřování odběratelů ze strany faktoringové společnosti, ale důležitá je i bonita zájemce o faktoring. Faktoring se dělí buď na regresní, nebo bezregresní (se zpětným postihem, nebo bez postihu). Podle toho, zda přebírá faktoringová společnost riziko nezaplacení. V případě bezregresního faktoringu, kdy faktoringová společnost pohledávky nevrací zpět věřiteli, si je velmi často pojišťuje u pojišťoven pohledávek.

Základní výhodnou pro dodavatele je, že faktoringová společnost vám výši pohledávky zaplatí ihned, a ne až ve chvíli splatnosti. Tímto vaší firmě zajistí dostatek provozního kapitálu, vy můžete s penězi disponovat a díky tomu platit své závazky a obchodovat. Správa odkoupených pohledávek je v režii faktoringové společnosti a vy máte přístup k informacím o platbách odběratelů.

Faktoringová společnost proplácí ihned po předložení faktur dodavatelem nejčastěji 70–90 % nominální hodnoty faktur, zbytek proplácí k datu skutečné úhrady pohledávky.

Cenové podmínky faktoringu jsou stejně jako u pojištění pohledávek velmi individuální a odvíjejí se od typu faktoringu, bonity zákazníka, oboru činnosti, finančního objemu a dalších faktorů. Faktoring je možné využít na proplácení faktur s tuzemskými i zahraničními společnostmi. Splatnost pohledávek vhodných pro faktoring zpravidla nepřekračuje  180 dní, na delší splatnosti se pak specializují společnosti poskytující forfaiting.

Cena faktoringu se většinou skládá ze tří částí:

  1. Prověření limitu a jeho roční monitoring – 1 000 – 2 000 Kč
  2. Cena financování – pro malé a střední podniky se pohybuje v rozmezí 2–5% p.a.
  3. Cena pojištění – 0,5–2 % z hodnoty pojištěných faktur.

Ke smlouvě se mohou vázat ještě administrativní poplatky, např. za vedení smlouvy, naším úkolem je tyto poplatky zcela odstranit.

Jelikož spolupracujeme s více významnými faktoringovými společnostmi, jsme schopni je poptat všechny najednou a není potřeba pro každou z nich připravovat sadu podkladů. Nabídky jednotlivých faktoringových společností pak analyzujeme a doporučujeme nevhodnější řešení. Cena faktoringu je sice důležitá, ale není jediným parametrem při posuzování výhodnosti řešení.

Velmi často se nám pro vás podaří získat výhodnější podmínky než byste získali, pokud byste faktoringovou společnost oslovili sami.

Kontaktujte nás

Rádi vám vše vysvětlíme ještě podrobněji. Vysokých poplatků se bát nemusíte. Naše služby jsou zdarma, jsme totiž placeni z provizí pojišťoven.

  • Robert Čapka
  • +420 773 981 516
  • robert.capka@insia.com