Vedle pojištění pohledávek nabízíme firmám i soukromým osobám zprostředkování celé řady dalších pojištění. Vyberte si z naší nabídky a my vám vysvětlíme všechny pojmy a pomůžeme vybrat nejlepší řešení.

Každá společnost na trhu podniká s určitými riziky. Ta se samozřejmě u různých firem liší, mnoho rizik je ale společných. Pro malé a střední firmy proto pojišťovny vytvořily balíčky komplexního pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů. Bohatě poslouží i drobným podnikatelům, kteří by neměli zapomínat například na pojištění odpovědnosti. Tyto balíčky jsou nastavovány tak, aby rozsah rizika odpovídal parametrům dané společnosti podle obratu, velikosti majetku a počtu zaměstnanců. Střední a velké společnosti obvykle jdou cestou individuálního korporátního pojištění, které se šije přímo na míru jednotlivé společnosti dle potřeb a rizik.

Nejdůležitější typy pojištění pro firmy

 • Pojištění majetku
 • Pojištění vozidel
 • Pojištění odpovědnosti

Přečtěte si o nich víc v samostatných záložkách na levé straně této stránky.

Další typy firemního pojištění

Pojištění podnikatelů ale zahrnuje celou řadu dalších produktů, jako jsou například:

 • Pojištění příjmů
 • Finanční pojištění
 • Zemědělská pojištění
 • Pojištění zaměstnanců
 • Kybernetická rizika

Speciální pojištění

Díky příslušnosti k síti Insia jsme schopni zajistit výjimečné produkty přímo pod značkou Insia:

 • Pojištění klíčových osob
 • Klid za volantem – úrazové pojištění sedadel
 • INSIA OFFICE – Pojištění kanceláře s asistencí

Nejvíce znepokojuje podnikatele v České republice riziko spojené se ztrátou nebo poškozením majetku a budov společnosti, zejména živelními pohromami (požár, povodně, výbuch, kouř, úder blesku, vichřice, sesuv, krupobití, pád předmětu a další), poruchou, krádeží a vloupáním nebo vandalismem. Proti těmto rizikům se lze bránit vhodně nastaveným majetkovým pojištěním.

Pojištění auta se vyplatí vybírat opravdu pečlivě. Existuje celá řada variant, a vy tak můžete najít takové, které vám bude nejvíce vyhovovat. Z naší zkušenosti to nebývá to nejlevnější, a proto vám rádi s výběrem pomůžeme, ať už jste firma nebo soukromá osoba.

Základní informace

Pojištění automobilů zahrnuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které je povinné, a havarijní pojištění. K těmto základním pilířům je možné sjednat celou řadu připojištění či doplňkových produktů.

Povinné ručení

Termín povinné ručení označuje Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Toto pojištění upravuje zákon č. 168/1999 Sb. a nařizuje, že musí být sjednáno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemních komunikacích. Pokud vozidlo pojištění nemá, hrozí poměrně vysoká pokuta a při způsobení majetkové či jiné újmy druhé straně jdou všechny náklady za nepojištěným vozidlem. 

Pečlivý výběr se rozhodně vyplatí

Mnoho majitelů se snaží na povinném ručení za každou cenu ušetřit, to je ale obrovská chyba. Ta nejlevnější varianta totiž nebývá variantou nejlepší. Velmi doporučujeme zvážit vyšší než zákonem danou (minimální) výši pojistného limitu pro plnění.

Pojištění vozidla může kromě standardní odpovědnosti za škodu zahrnovat také připojištění, mezi které patří například úrazové pojištění řidiče či všech cestujících v autě, pojištění škod na vlastním voze v případě střetu se zvěří, pojištění krádeže vozidla a mnohé další. Na to je nutné při jeho zřizování myslet především, protože díky těmto připojištěním se můžete cítit bezpečněji, i když nevyužíváte havarijní pojištění.

Velmi oblíbeným připojištěním je především pojištění čelního skla či všech skel ve vozidle. Populární je rovněž pojištění zavazadel, převážíte-li často věci osobní potřeby a hrozí vám jejich odcizení nebo zničení při nehodě.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění navazuje na povinné ručení, rozdíl je ale v tom, že není povinné. Účelem havarijního pojištění je totiž ochrana vašeho vozidla a ta je dobrovolná. Vztahuje se především na škody, které jsou způsobeny havárií, pokrývá také odcizení, vandalismus či neoprávněné užití vozidla. Většina pojišťoven nabízí tzv. variantu ALLRISK, která kryje všechna rizika vztahující se k vozidlu.

Také k havarijnímu pojištění lze sjednat jednotlivá připojištění.

Pojištění GAP – pro majitele nových aut

Pořídili jste si zcela nové auto? GAP neboli Guaranteed Asset Protection Insurance je poměrně novou záležitostí na českém trhu a málokdo ví, že proti poklesu ceny vozu v čase se dá efektivně bránit. To platí pro případ totální havárie či odcizení vozidla.

GAP tedy ve zkratce znamená pojištění pokrývající rozdíl mezi aktuální tržní cenou a cenou pořizovací. Mnozí pojistitelé ho nabízejí jako dopojištění k rozsáhlejším balíčkům havarijního pojištění, ale existuje i možnost sjednat si GAP zcela nezávisle na vašem autopojištění. Pojištění GAP se zpravidla nabízí na vozidla do 6 let stáří a je možno jej uzavřít až do 150 dní od jeho koupě.

Flotilové pojištění – může přinést řadu výhod

Pojištění flotily je určeno pro každého vlastníka pěti a více vozidel. Vztahuje se na fyzické i právnické osoby a může přinášet řadu výhod. Tou hlavní je možnost získání výhodnějších cenových podmínek díky počtu pojištěných vozidel či dalších pojistných produktů u dané pojišťovny. Dále můžete dosáhnout snížení administrativní náročnosti pojištění vozového parku nebo získat speciální podmínky, např. velmi nízkou spoluúčast. Máte větší možnost volby frekvence placení pojistného. Pojišťovny přistupují velmi individuálně k cenám a dalším podmínkám pojištění  v návaznosti na škodní průběh, rizikovost klienta a další faktory.

Také pro oblast pojištění vozidel platí, že můžete uzavřít i další, specifická připojištění, jako jsou rozšíření asistenčních služeb nebo pojištění právní ochrany.

Jak vám s pojištěním vozidel pomůže Gorau

Pojištění vám rádi zprostředkujeme. Podle vašeho zadání připravíme několik nabídek od různých pojišťoven a vy si vyberete.

 Výhody spolupráce s námi

 • spolupracujeme s pojišťovnami dlouhodobě
 • nabízíme posouzení nabídek od všech pojišťoven
 • po podpisu smlouvy naše spolupráce s vámi nekončí, každý rok vám uděláme nové srovnání ceny pojištění
 • zajistíme hladký průběh likvidace a včasné plnění

 

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na běžné obecné škody, můžete se ale pojistit i na škodu způsobenou vadným výrobkem či škody způsobené na životním prostředí.

Pojištění čisté finanční škody je odpovědnost jiná než na majetku a zdraví – pokryje ušlé zisky a vícenáklady. Podnikatelé na ně často zapomínají a pak musí vzniklé nároky hradit ze svého.

Odpovědnost vůči zaměstnancům zahrnuje především regresní nárok zdravotní pojišťovny či náhrady dávek nemocenské spojené s úrazem či nemocí z povolání, odpovědnost za škody na věcech převzatých nebo užívaných zase řeší pronajaté a zapůjčené věci (například pro opravny, bazary).

Obstaráváte-li přepravu nákladu a silniční nákladní dopravu, vzniklo v souvislosti s touto zasilatelskou činností pojištění odpovědnosti dopravce, které má platnost jak v České republice, tak po celém světě.

V neposlední řadě nabývá na popularitě tzv. pojištění D&O – odpovědnost za škodu způsobenou managementem společnosti.

Veřejné zakázky

Nezřídka se stává, že dostanete příležitost stát se dodavatelem zboží či služeb veřejné zakázky, a zadavatel může mezi obchodní podmínky stanovit povinné pojištění odpovědnosti. V případě takovéto zakázky vám obstaráme veškerý nutný servis s pojištěním odpovědnosti i pojištěním záruky.

 

Chcete si vybrat to nejvýhodnější pojištění majetku nebo auta, ale nevyznáte se ve složité nabídce pojišťoven? Rádi vám vysvětlíme vše, co vás zajímá, a pomůžeme s výběrem. Nabízíme i další druhy pojištění.

Nejdůležitější pojištění

 • Pojištění majetku
 • Pojištění vozidla
 • Pojištění zodpovědnosti
 • Cestovní a zdravotní pojištění

O těchto typech pojištění si přečtěte na zvláštních záložkách po levé straně.

Další typy pojištění

Poradenství poskytujeme i pro následující typy pojištění:

 • Životní pojištění
 • Penze
 • Pojištění právní ochrany
 • Pojištění zvířat
 • Kybernetická rizika
 • Pojištění uměleckých předmětů a sbírek

Pojištění majetku by mělo zajímat nás všechny. Každý majetek je možné efektivně pojistit proti požáru, povodni, vichřici a sněhu. Nesmíme zapomínat ani na krádež, vandalismus, poškození elektromotorů, zničení skel a mnoho ostatních. Nabízejí se dvě možnosti – pojištění domácnosti, nebo nemovitosti.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti je určeno vlastníkům nebo provozovatelům rodinných domů, bytů, rekreačních chat, ale i obytných přívěsů, mobilheimů a dalších prostor určených k bydlení. Jedná se o účinné řešení, jak se vypořádat se škodami způsobenými živly (požár, vichřice apod.), ale i dalšími riziky, která můžou vést k poškození nebo úplnému zničení nemovitosti.

 

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti kryje škody způsobené na vybavení. Jedná se například o nábytek, elektroniku, osobní věci nebo třeba nádobí. Pojištění se může vztahovat také na cyklistická kola, lyžařskou výbavu či domácí zvířata. Pojištění majetku je určeno nejen vlastníkům bytu či domu, ale i pro osoby v pronájmu, které vlastní dané vybavení bytu.

 

Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku je určeno pro krytí škod, které způsobíte svým jednáním druhým osobám. Vztahuje se na škody na životě nebo zdraví, na zničení nebo poničení věci i na finanční škody.

Jedná se o poměrně levný a současně vysoce efektivní produkt nabízený k pojištění majetku, který vás kromě odpovědnosti za vedení domácnosti chrání i při zábavě či rekreaci, nevyjímaje nejrůznější sporty dle rozsahu nebezpečí. Je také možné pojistit i rizika spojená s chovem zvířatIndividuální pojištění odpovědnosti lze sjednat i pro škodu způsobenou zaměstnavateli, kryje rizika na životě, zdraví, majetku a finanční škody způsobené výkonem povolání. Existuje i profesní odpovědnost, která ochrání před stejnými riziky způsobenými činností odborného charakteru.

Cestovní pojištění

Pojištění poskytuje klientovi možnost, aby si návštěvu zahraničí užil bez starostí. Cestovní pojištění souvisí s hrazením léčebných výloh i s asistenčními službami, které mohou krizovou situaci v cizí zemi významně usnadnit. V rámci asistenčních služeb můžete mít nárok například na poskytnutí tlumočníka a mnoho dalších služeb. Sjednat si můžete i pojištění úrazu, zavazadel, zrušení letu a dají se specifikovat i sportovní a turistická rizika.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

Je určeno cizincům, a to hlavně těm, kteří žádají o dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt. Je určeno i pro cizince, kteří žádají o prodloužení pobytu na území České republiky. Pojištění kryje náklady na ambulantní i ústavní péči, týká se i péče diagnostické a preventivní. Zahrnuje krytí péče pohotovostní a záchranné služby, dopravy a předpisu léků a další.

Kontaktujte nás

Rádi vám vše vysvětlíme ještě podrobněji. Vysokých poplatků se bát nemusíte. Naše služby jsou zdarma, jsme totiž placeni z provizí pojišťoven.

 • Robert Čapka
 • +420 773 981 516
 • robert.capka@insia.com