Pojištění pohledávek je spolehlivý nástroj, který vás chrání před problémy s nezaplacenými fakturami. Na západ od našich hranic jde o oblíbenou a běžnou službu, pojištěno je až 25 % firem. V ČR jsou to zatím jen 1–3 %, popularita pojištění pohledávek ale rychle roste.
Výhodou pojištění pohledávek je, že je to jeden z mála zajišťovacích instrumentů, který vám zajistí (při splnění pojistných podmínek) návratnost pohledávky.

Pojištění pohledávek je pojištěním rizika nezaplacení odběratelem, pojišťují se faktury vystavené klientům. Podle zákona o pojišťovnictví patří mezi velká rizika.

5 výhod pojištění pohledávek

1. Řeší problém, se kterým se potýká většina firem

Většina firem má s nesplacenými pohledávkami potíž. Zvláště v oborech, kde je běžná delší doba splatnosti. Peníze, které jsou vázané u dlužníků, pak často citelně chybí v běhu i rozvoji firmy. Tomu se s pojištěním vyhnete.

2. Je spolehlivé

Pojištění pohledávek je jedním z nejspolehlivějších způsobů zajištění jejich splatnosti. To, že vám nezaplatí pojišťovna, je vysoce nepravděpodobné. Nebudete už potřebovat jiné zajišťovací nástroje.

3. Je pružné

Pohledávky i celé vaše podnikání jsou živý organismus, kde se spousta věcí mění. A právě v tomto prostředí je nejlepší mít takové zajištění, které je schopno na tento vývoj pružně reagovat.

4. Uděláte si pořádek ve svých financích

Když máte pojištění pohledávek, musíte pečlivě sledovat splatnost svých faktur a už jen tím si uděláte v pohledávkách řád. Zároveň budete mít dobrý přehled o toku peněz do své firmy.

5. Budete znát rizika svých obchodních partnerů

Během sjednávání pojistného prověří pojišťovna nebo makléř vaše obchodní partnery a upozorní vás na případná rizika.

Pojištění pohledávek funguje podobně jako jiná pojištění, např. pojištění domu či bytu proti živelním pohromám nebo krádeži. Na rozdíl od těchto rizik je ale to, že vám odběratel nezaplatí, o dost pravděpodobnější.

Přečtěte si, co všechno vás čeká, když se pro něj rozhodnete.

Určení velikosti obratu

Základem při nastavení podmínek pojistného je určení velikosti obratu, který chcete pojistit. Pojišťovat budete obrat jednotlivých odběratelů a z naší zkušenosti je dobré vybírat odběratele napříč celým portfoliem, tedy ne jenom ty špatně platící. Někdy totiž dochází k nezaplacení i u těch odběratelů, kteří řadu let hradili své závazky spolehlivě. Podle objemu obratu do pojištění se pak stanoví pojistná sazba a další klíčové podmínky smlouvy. Kromě pojistného se ještě platí náklady na prověření odběratele. Posledním finančním nákladem na pojištění pohledávek je případná úhrada nákladů na vymáhání pohledávek, ale tento náklad je hrazen pojišťovnou zpětně buď zcela, nebo do výše spoluúčasti na pojištění pohledávek. Pojišťovna tak nejčastěji hradí 85 % těchto nákladů.

Schválení limitu

Pokud již máte určené odběratele, které chcete pojistit, požádáte pojišťovnu o schválení limitu na každého z nich. V rámci tohoto limitu, tzv. kreditního rámce, můžete obchodovat ostošest a jen sledovat, zda vám odběratel platí včas. V okamžiku, kdy začne dlužit tolik dní po splatnosti, kolik vám pojistná smlouva maximálně umožňuje, je nutné tento stav pojišťovně oznámit. Toto je první a nejdůležitější termín ve smlouvě, který si musíte hlídat.

Plnění

V okamžiku oznámení posplatnosti je platnost limitu pro další pohledávky ukončena a pojišťovna přebírá mimosoudní vymáhání dluhu do svých rukou. Další dodávky nejsou bez souhlasu pojišťovny možné, byly by totiž nepojištěné. Pojišťovna se vždy snaží nejprve dluh vymoci. Běží tzv. karenční lhůta, během které se čeká na vymožení pohledávky. Pokud je dluh pojišťovnou vymožen, peníze dostáváte na svůj účet, pokud není vymožen do konce karenční lhůty, žádáte o výplatu škodní události. To je druhý důležitý termín, který si hlídáte.

Více o limitech

Ještě se trochu více podíváme na zmíněné limity na odběratele. Existují dva základní druhy limitů:

Když mluvíme o jmenovitém limitu, myslíme tím pojištění konkrétního zákazníka. Tedy, konkrétní IČ dostane jasnou částku (limit), v jehož rámci bude pojištěno. Co vyfakturujete nad limit, nebude pojištěno.

Nejmenovitý limit je v principu paušální částka, kterou můžete přidělit libovolnému počtu zákazníků. Např. máte-li nejmenovitý limit ve výši 200 tis. Kč, můžete ho dát (za splnění podmínek zařazení) několika zákazníkům najednou. Opět zde ve většině případů platí, že co fakturujete do limitu, je pojištěno, co nad limit, pojištěno není.

Výši jmenovitého limitu určuje pojišťovna podle rozvahy a výsledovky jednotlivých firem. Velikost nejmenovitého limitu se odvozuje z celkového obratu v pojištění.

Do pojištění nelze zahrnout dobírky, platby hotově či předem, dodávky v rámci skupiny firem, pohledávky v insolvenčním řízení, promlčené pohledávky nebo postoupené pohledávky.

Cena pojištění se stanovuje individuálně. Pro představu ale můžeme uvést orientační rozsahy pojistných sazeb. Reálně se do kalkulace zahrnuje rizikovost pojištěných zemí, výše obratu a další souvislosti.

Obrat Výše pojištění
20–50 mil. CZK 0,25–0,70 %
50–100 mil. CZK 0,20–0,50 %
100–300 mil. CZK 0,15–0,30 %
více než 300 mil. CZK 0,06–0,20 %

 

Riziková teritoria (Rusko, Ukr., Afrika, apod.) se naceňují individuálně.

 

Provedeme vás všemi úkoly, které vás při řešení pojištění pohledávek čekají.

Revize smlouvy

Máte-li už existující smlouvu, zpracujeme její audit a posoudíme, zda je smlouva dobře sepsaná a zastřešuje vaše požadavky. Jinými slovy, zda máte kryto to, co potřebujete, a k tomu za odpovídající cenu, nebo je možné nalézt úspory či vylepšení. Abyste neplatili za něco, co ani nevyužijete.

Příklad z praxe: Našemu klientovi jsme ušetřili  24 % pojistného

Příkladem našeho vstupu do existující pojistné smlouvy je náš klient z oblasti obchodu s hutním materiálem. Již několik let měl u pojišťovny Kupeg pojistnou smlouvu, která podle něj dobře fungovala. Podařilo se nám však u pojišťovny vyjednat slevu na pojistném pro další pojistné období ve výši 24 %, u poplatků za limity dokonce 55 %, a zároveň se nám podařilo navýšit propojištěnost už během prvního měsíce spolupráce o plných 11 procentních bodů. Z výše uvedeného je patrné, že nemusíme za každou cenu měnit pojišťovnu, pokud komunikace funguje a dlouhodobé vazby nesou své ovoce. Hlavní důraz klademe na zkvalitnění programu jako takového, nalezení specifických potřeb a vytvoření ještě užší spolupráce mezi klientem a pojišťovnou.

 

Vybereme s vámi nejvhodnější pojištění

Nemáte-li ještě pojištění pohledávek, zpracujeme nejprve výběrové řízení. Po dohodě s vámi oslovíme pojišťovny, které považujeme za vhodné. Zadáním výběrového řízení je popis potřeb klienta, které se přetaví do pojistného produktu. Ten následně pojišťovna nacení. Protože je informací kolem nabídek produktů spousta, rádi vám pomůžeme se v nich zorientovat.

Pomůžeme při sepsání smlouvy

Základem našich služeb je pomoc při sepsání vyvážené pojistné smlouvy. To většinou není vůbec jednoduché. V mnoha případech kladou klienti důraz na finanční náklady, neméně důležitá je ale také tzv. propojištěnost jejich zákaznického portfolia. Je potřeba sladit plánovaný obrat s pojistnou sazbou (odkaz na slovník pojmů); zajistit dostatečnou výši pojistných limitů na jednotlivé zákazníky a v neposlední řadě, bude-li to možné, zajistit i bonusy (odkaz na slovník pojmů) v případě bezeškodního průběhu.

Pohlídáme vaše povinnosti vůči pojišťovně

Dalším důležitým krokem je snaha, aby klient porozuměl pojistné smlouvě do té míry, aby znal své povinnosti ze smlouvy vyplývající. Naším úkolem je naučit vás smlouvu plně využívat. Upozornit vás na případná rizika, která vyplývají např. z nesplnění smluvních povinností či snahy o jejich obejití. Výhodou pojištění pohledávek je, že je to jeden z mála zajišťovacích instrumentů, který vám zajistí (při splnění pojistných podmínek) návratnost pohledávky.

Pomůžeme s řadou konkrétních kroků v průběhu pojištění

Zajistíme:

 • zastoupení při zhotovení pojistné smlouvy
 • pravidelnou kontrolu jmenovitých limitů (jejich čerpání, pomoc při navýšení, získání limitu)
 • komunikaci s odběrateli klienta ohledně získání podkladů ke jmenovitému limitu
 • podporu při řešení likvidací škodních událostí (faktury nezaplacené dlužníkem)
 • bezplatné ověření bonity zákazníka
 • výběrová řízení na pojišťovnu pohledávek
 • audity již existujících pojistných smluv
 • pomoc při refundaci nákladů na vymáhání

i cokoliv dalšího, co se vyskytne.

Prověříme vaše obchodní partnery z ekonomického hlediska

Chápeme podnikání komplexně, nestačí mít pohledávky dobře zajištěné, je nutné si budoucí či současné obchodní partnery také prověřovat. Myslíme tím funkční monitoring negativních událostí a hospodářské informace. Monitoringem si zajistíme včasnou informaci o událostech typu insolvence, konkurz atd. Hospodářskou informací si lze prověřit nového či stávajícího obchodního partnera. Zjistíme v ní, jak si ekonomicky stojí. Proto spolupracujeme se stěžejními poskytovateli těchto služeb.

Princip uvažování, že když mám pojištěné pohledávky, mohu dodávat komukoliv, o pohledávky se nemusím starat, vede často k patové situaci. Protože pokud vám vzniknou pojistné události, pojišťovna vám zhorší podmínky a sehnat zajištění na další rok bude problematické. Navíc s každou pojistnou událostí se pojí spoluúčast a administrativní náklady. Proto je dobré své odběratele sledovat i v době, kdy se s nimi nic neděje a obchody šlapou.

Pomůžeme s vymáháním nepojištěných pohledávek

Aby naše nabídka služeb v oblasti správy pohledávek byla kompletní, nelze vynechat vymáhání pohledávek. Jedná se zejména o pohledávky po splatnosti několik měsíců. U pojištěných pohledávek se o vymáhání většinou starají příslušné pojišťovny a jejich inkasní agentury. S nepojištěnými pohledávkami můžeme pomoci i my. Např. zprostředkováním důvěryhodné inkasní agentury. Spolupracujeme s agenturami, které mají jak lokální působnost, tak celosvětový záběr.

Gorau vám pomůže pojištění zprostředkovat, uvést v život, ale také pochopit pojistnou smlouvu a komunikovat s pojišťovnami. Pomůžeme vám zavést smysluplnou správu vašich pohledávek, jejíž součástí pojištění pohledávek je.

Pro koho je pojištění pohledávek vhodné

Pojišťujeme malé, střední i velké firmy.

Standardním zájemcem o pojištění pohledávek je každá obchodní a výrobní společnost dodávající zboží anebo služby na fakturu s odloženou dobou splatnosti. Tyto firmy se setkávají s problematickými pohledávkami zcela běžně a nezřídka se může stát, že neplatící odběratel může ohrozit jejich existenci.

Pojištění pohledávek je nejvíce využíváno společnostmi s obratem nad 100 milionů korun ročně, které dostávají díky své segmentaci často velmi výhodné cenové podmínky pojištění. Z naší pozice však umíme často nastavit výhodné podmínky i drobnějším dodavatelům.

Proto se nezaměřujeme pouze na největší klientelu, máme klienty z řad malých a středních podniků, které naše služby velmi potřebují. Nabídka pro malé podnikatele je velmi zajímavá, protože v současné době poskytly pojišťovny specializované produkty právě pro tento typ a velikost klienta.

Rádi připravíme srovnání nabídek pojištění pohledávek jakékoli firmě, a i v případě, že se pojištění ukáže na základě výběrového řízení jako nevhodné zajištění, jsme připraveni nabídnout pomocnou ruku v oblasti správy pohledávek. Výběrovým řízením získáte cenné prověření až deseti odběratelů. Dále se zaměříme na efektivitu kreditního managementu společnosti.

 

Stále si neumíte představit, jak vám pojištění pohledávek může pomoci? Přečtěte si reálné příběhy našich klientů.

Vstup do stávající smlouvy

Při revizi smlouvy jsme klientovi ušetřili 24 % nákladů na pojistné a 55 % poplatků za limity.

Příkladem našeho vstupu do existující pojistné smlouvy je náš klient z oblasti obchodu s hutním materiálem. Již několik let měl u pojišťovny Kupeg pojistnou smlouvu, která podle něj dobře fungovala. Podařilo se nám však u pojišťovny vyjednat slevu na pojistném pro další pojistné období ve výši 24 %, u poplatků za limity dokonce 55 %, a zároveň se nám podařilo navýšit propojištěnost už během prvního měsíce spolupráce o plných 11 procentních bodů.

Z výše uvedeného je patrné, že nemusíme za každou cenu měnit pojišťovnu, pokud komunikace funguje a dlouhodobé vazby nesou své ovoce. Hlavní důraz klademe na zkvalitnění programu jako takového, nalezení specifických potřeb a vytvoření ještě užší spolupráce mezi klientem a pojišťovnou.

Velká pojistná událost

Jak vám pojištění pohledávek pomůže při krachu významného odběratele.

Jiný náš klient ze stejného oboru, tedy obchodu s hutním materiálem, má už vlastní zkušenost s krytím velké pojistné události z pojištění pohledávek. Rok 2010 byl v období po hospodářské krizi pro železáře velmi složitý, došlo k mnoha krachům slabších subjektů, protože tyto nedokázaly reagovat na dramatické změny cen. Z trhu zmizela řada menších společností, ty větší měly výhodu kapitálové stability, a právě odběratel našeho klienta patřil mezi ty zdánlivě stabilní ostrovy uprostřed rozbouřených vod.

Pokud by se firma věnovala pouze obchodu se železem, patrně by tu byla i nadále. Ale protože se rozhodli spekulovat s akciemi, tedy v oboru, který neznali zdaleka tak dobře, vytvořili velkou ztrátu a ta se projevila krachem společnosti.

Vidíme tedy, že i když se jeví firma jako silná a stabilní, nikdy nevíme, co se uvnitř ní opravdu děje, a proto se může snadno stát, že skutečné riziko podceníme. Pokud by náš klient nebyl pojištěn, měl by s výpadkem plateb od tohoto významného odběratele velký problém.

Insolvence Legios

I zdánlivě stabilní odběratelé mohou mít velké problémy.

Společnost Legios byla významnou strojírenskou firmou s pobočkami a divizemi po celé republice, jednalo se o společnost s miliardovým obratem a nikdo o finančních těžkostech firmy nevěděl. Dokonce pan prezident Zeman měl naplánovanou oficiální návštěvu této firmy, konkrétně strojírny v Horním Slavkově, jenže těsně před jeho návštěvou se svět dozvěděl, že 23. 10. 2013 byl na tuto společnost podán návrh na insolvenci. V insolvenčním řízení se řeší pohledávky ve výši tří miliard korun.

Tento případ je důkazem, že i velká společnost, která se navenek jeví jako naprosto skvělá, nemusí svým závazkům dostát. A je jedno, jestli je tomu tak neschopností managementu, záměrným podvodem či jinou okolností, důležitý je fakt, že dodavatel nedostal zaplaceno. Zde může pojištění pohledávek poskytnout účinnou ochranu.

Kontaktujte nás

Rádi vám vše vysvětlíme ještě podrobněji. Vysokých poplatků se bát nemusíte. Naše služby jsou zdarma, jsme totiž placeni z provizí pojišťoven.

 • Title
 • Robert Čapka
 • +420 773 981 516
 • robert.capka@insia.com