Pojištění záruk je jednou z možností, jak obchodnímu partnerovi zaručíte, že dodržíte své slovo i slíbenou kvalitu. Je alternativou běžných bankovních záruk.

Jedná se o záruku, kterou dává banka vystavovatele firmě, obchodnímu partnerovi. K uzavření tohoto typu záruky se uchylují firmy, které chtějí snížit své podnikatelské riziko. Jedná se o písemné prohlášení banky, že uspokojí věřitele do výše částky podle záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník, dodavatel) nesplní svůj závazek. Od běžných peněžních úvěrů se liší v tom, že banka svému klientovi neposkytuje peníze. Banka poskytuje pouze záruku za svého klienta, že budou splněny závazky dle sjednaných podmínek. Bankovní zárukou může být takto kryto plnění závazku jak odběratele, tak dodavatele, tudíž se záruka vztahuje jak na nezaplacení faktury, tak na nedodání požadovaného zboží.

Vystavení bankovní záruky je velmi často podmíněno depozitem finančních prostředků na specifickém účtu, nejčastěji v rozmezí 10–20 % z hodnoty dané záruky.

 

Pojištění záruk funguje na obdobném principu jako bankovní záruka. Někdy je ale výhodnějším řešením pro firmy, které chtějí být kryty a zároveň si nechtějí nebo nemohou zvýšit svou úvěrovou angažovanost u bankovních institucí. Pojištění záruky s sebou také nenese blokaci finančních prostředků klienta, výstavce záruky. Podstatou pojištění záruk je, že pojišťovna poskytne věřiteli pojistné plnění v případě, kdy pojištěný nesplní podmínky, které vyplývají ze smlouvy (například ze smlouvy o dílo či v případě vyhraného výběrového řízení).

Nejčastěji využívají pojištění záruk společnosti z oblasti stavebnictví či strojírenství. Často se totiž stává, že zákazník vyžaduje po dodavatelské firmě záruku. Právě tu díky pojištění záruk získá. Velmi často se pojištění záruk využívá při veřejných zakázkách. Firma dává záruku pojištěním, aby nemusela ručit vlastními finančními prostředky nebo žádat o ručení bankou.

 

Pojištění záruk je výhodné i díky tomu, že má několik podob:

  • Advanced payment bond – Záruka za akontaci
  • Bid bond – Záruka za nabídku
  • Performance bond – Záruka za řádné provedení smlouvy
  • Retention bond – Záruka za zádržné za provedení práce
  • Maintenance bond – Záruka za zádržné v průběhu záruční doby

Pro některé oblasti podnikání jsou k dispozici i speciální formy záruk:

  • Pojištění záruky za celní dluh
  • Pojištění záruky za spotřební daň

Pojištění záruk považujeme za velmi specifické, odborné, a proto mu věnujeme významnou pozornost. Vzhledem k tomu, že zdaleka ne všechny pojišťovny toto pojištění nabízejí a že mají napříč trhem různá omezení, nabízíme naši profesionální analýzu. Předložíme vám odpovídající nabídky přesně podle vašich požadavků.

Kontaktujte nás

Rádi vám vše vysvětlíme ještě podrobněji. Vysokých poplatků se bát nemusíte. Naše služby jsou zdarma, jsme totiž placeni z provizí pojišťoven.

  • Robert Čapka
  • +420 773 981 516
  • robert.capka@insia.com