Při obchodování je velkou výhodou mít dobré informace o svých partnerech. Zejména u těch nových je dobré znát jejich platební morálku a aktuální data o jejich činnosti na trhu. Tyto informace nejsou vždy veřejně dostupné, my však máme přístup k řadě zdrojů, kde je lze nalézt.

Proč jsou kreditní (neboli hospodářské ) informace důležité

Přehled o svých zákaznících potřebuje mít každý obchodník, který dodává své zboží či služby na fakturu s odloženou dobou splatnosti a chce předejít jejímu nezaplacení odběratelem. Prověření zákazníka poskytne dodavateli cenné informace, díky kterým může snadno zhodnotit, jaké riziko se váže k jeho současným i potenciálním klientům. Může zároveň rozdělit své odběratele do různých skupin a podle toho rozvrhnout své další plány s nimi, možnost pojistit si konkrétní pohledávky a spravovat je.

Jak získat hospodářské informace

Získávání kreditních informací (platební morálka, aktuální data o činnosti na trhu apod.) zprostředkovávají některé úvěrové pojišťovny, inkasní agentury a firmy, které se zabývají přímo těmito databázemi a registry. Systémy se od sebe liší, ať už jde o propojenost služeb s pojištěním, vymáhání nebo zda nabízejí tyto kreditní informace jako samostatný produkt.

Tyto informace pro vás samozřejmě zpracujeme i my. Spolupracujeme s nejvýznamnějšími dodavateli hospodářských informací na českém trhu a zajistíme pro vás nejefektivnější řešení v získávání hospodářských informací v návaznosti na to, zda využíváte pojištění pohledávek či nikoli.

Jak sběr informací probíhá

V jedné věci jsou si systémy všech dodavatelů kreditních informací podobné – přístup k datům o odběratelích je jednoduchý, funguje jako online přihlášení do systému konkrétní společnosti. Přístup k těmto informacím umožňuje získat užitečná data o firmách, s nimiž míníte spolupracovat, i o takových, s kterými již v současné době obchodujete. Na jednom jediném místě se otevírají aktuální údaje z širokého spektra zdrojů, od obchodního a insolventního rejstříku přes registry dlužníků až po aktuální výpisy účetních uzávěrek. Prakticky a jednoduše se touto cestou dostanete ke všem potřebným údajům o hledané firmě a zpracujete je do přehledného výstupu. Evidence těchto dat vede ke stabilnějšímu průběhu obchodu, jste o krok napřed.

Monitoring firem přináší výhody i ochranu

Doplňkovou službou přinášející značné výhody pro dodavatele je tzv. monitoring firem. Zájem o tuto službu poslední dobou významně roste vzhledem k úspoře času při prověřování zákazníka a společně s kreditními informacemi poskytuje komplexní způsob ochrany před neplatícími zákazníky. Tato služba hlídá odběratele v nejrůznějších databázích dlužníků, obchodním a insolvenčním rejstříku a poskytuje svému uživateli okamžité upozornění na změny v těchto registrech, provedené u konkrétních odběratelů. V případě jakékoli změny v těchto klíčových registrech je uživateli automaticky zaslán e-mail s přehledem všech aktuálních novinek o jeho zákazníkovi a umožňuje mu okamžitě jednat v případě jakýchkoli pochybností o platební morálce odběratele.

Marketingové informace vám pomohou v rozvoji

Služba poskytování marketingových informací slouží dodavateli jako seznam potenciálních klientů formou přehledné databáze firem v podobě tabulky s individuálními daty navrženými podle potřeb každého uživatele. Tento přehledný seznam firem bývá tříděný mnoha způsoby. Většinou na konkrétní přání zákazníka a dle jeho preferencí, například podle předmětu činnosti, oblasti působení, velikosti firmy a dalších faktorů. 

Marketingové databáze a hodnocení rizik

Většina poskytovatelů marketingových databází zároveň s nimi nabízí hodnocení rizik spojených s obchodem. 

Databáze  kontaktních informací a klíčových osob

Hlavní výhodou těchto databází ovšem není přehledný seznam firem sám o sobě, ale především přehledy adres a kontaktních telefonů na společnosti, nabízejí i takové informace, jako například jména manažerů a ředitelů, zkrátka klíčových zástupců společnosti a jejich kontaktní údaje, což může v mnohém usnadnit samotné oslovení nových zákazníků, a tím si rozšířit velice jednoduchou cestou zákaznické portfolio. 

Pokud máte zájem o tyto služby, obraťte se na nás. Pomůžeme Vám!

 

Jelikož spolupracujeme s více společnostmi, které zajišťují hospodářské informace, jsme schopni je poptat všechny najednou a není potřeba pro každou z nich připravovat sadu podkladů. Nabídky jednotlivých společností pak analyzujeme a doporučujeme nejvhodnější řešení.

Velmi často se nám podaří získat výhodnější podmínky, než nabízejí samy společnosti při přímém jednání s klientem. Poradenství v této oblasti vidíme tedy jako skutečně komplexní.

Kontaktujte nás

Rádi vám vše vysvětlíme ještě podrobněji. Vysokých poplatků se bát nemusíte. Naše služby jsou zdarma, jsme totiž placeni z provizí pojišťoven.