POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK

Chcete spát bez obav, že vám věřitelé nezaplatí? Pojištění pohledávek je naše klíčová služba. Pomůžeme vám zorientovat se v problematice, vybrat nejvhodnější pojišťovnu a efektivně nastavit podmínky.

Více
FIREMNÍ A OBČANSKÉ POJIŠTĚNÍ

Zprostředkujeme vám i celou řadu dalších pojištění. Pro firmy i soukromé osoby nabízíme pojištění vozidel, majetku,  odpovědnosti i cestovní pojištění nebo zdravotní pojištění pro cizince.

Více
SPRÁVA A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

V oblasti pohledávek se opravdu vyznáme. I když je zrovna nechcete pojistit, nastavíme s vámi v pohledávkách systém (credit management). A podpoříme vás při jejich vymáhání.

Více
FAKTORING

Chcete mít faktury uhrazené hned a nečekat až uplyne doba splatnosti? Nechcete riskovat, že k jejich proplacení možná nikdy nedojde? Pak se vám bude hodit faktoring.

Více
PROVĚŘOVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Máme přístup k rozsáhlým zdrojům informací o tuzemských i zahraničních firmách. Dokážeme zjistit rizika vašich obchodních partnerů a ušetřit vám tak nepříjemnosti.

Více
POJIŠTĚNÍ ZÁRUK (BONDING)

Pojištění záruk je jednou z možností, jak zajistit své pohledávky a mít tak větší jistotu při podnikání. Je alternativou běžných  bankovních záruk.

Více